You are here

Operator de date nr. 23362

 

Operator de date cu caracter personal nr. 23362

 

 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România este înregistrată ca Operator de date cu caracter personal, sub numărul 23362, acționând în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Asociația colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopuri:

  • de evidență a membrilor și de publicare a datelor de contact ale acestora pentru a facilita accesul publicului larg la serviciile de evaluare;
  • de prezentare publică în Tabloul Asociației, conform art. 12 din O.G. nr. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013;
  • de transformare în date anonime şi stocare ulterioară, exclusiv în scopuri statistice.

Principalele drepturi conferite de Legea nr. 677/2001 persoanelor vizate sunt: 

  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor personale, inclusiv de a solicita ştergerea datelor, drepturi care pot fi exercitate prin depunerea unei cereri scrise, datată şi semnată, la Asociația Naţională a Evaluatorilor Autorizați din România;
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

Pentru publicarea datelor de contact pe site-ul www.anevar.ro, membrii Asociației vor completa și semna un formular tipizat de acord care va fi transmis în atenția Departamentului de evidență a membrilor prin poștă|fax|e-mail: str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București; fax: 021-311.13.40; e-mail: contact@anevar.ro.

nbsp;