You are here

Standarde

 

STANDARDE DE EVALUARE 

 

 

Conferința Națională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2016, Standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, formate din:

  • Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 
SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 - Implementare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220)
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)
SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)
SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 250)
SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)
SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului (IVS 310)
SEV 320 - Estimarea valorii de investiție pentru investitori individuali (EVA 5)
SEV 330 - Evaluarea bunurilor imobile în contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investiții alternative (EVA 7)
SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficiența energetică (EVA 8)
SEV 400 - Verificarea evaluării
SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare (EVA 4)
 
  • Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:
GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
 
Glosar 2016

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 3/2016 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 303/20.04.2016 şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2016, respectiv la datele prevăzute în fiecare standard.

Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 2/2015 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 208 din 30.03.2015, se abrogă la data de 1 iulie 2016.

 


Ediția tipărită a Standardelor de evaluare ANEVAR

Ediția tipărită a Standardelor de evaluare ANEVAR poate fi comandată prin intermediul magazinului nostru online, la prețul de 50 lei.


Varianta electronică a standardelor este disponibilă pentru membrii titulari și poate fi descarcată din Pagina personală.

 

 


GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Forma finală a GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și a anexelor 1-3 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Anexa 4 la GEV 500 a fost actualizată în data de 29.12.2016 prin HCD Nr. 88 din 2016. Anexa 4 la GEV 500 este disponibilă aici.

 


Varianta în limba engleză a Standardelor de evaluare a bunurilor 2016
 
Cei care doresc să consulte varianta în limba engleză a standardelor de evaluare pot folosi în continuare colecția de standarde 2015 în limba engleză, ținând însă cont de lista de modificări (Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2016, față de Standardele de evaluare ANEVAR, ediția 2015) tradusă în limba engleză, listă pe care o puteți descărca de aici.
 
 
nbsp;