You are here

Programul seminariilor

 

Programul seminariilor de pregătire continuă 

 

 

 


SEMINARIILE DE PREGĂTIRE CONTINUĂ CU PREDARE LA SALĂ PROGRAMATE ÎN SEM I 2017
 
 

SPIC C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal - 8h  | Lectori: Adrian Vascu împreună cu Radu Timbuș (seminar de autor)

 • Cluj-Napoca: Grand Hotel Italia (Strada Trifoiului-Vasile Conta) - 3 februarie, ora 14:00. Mai multe detalii găsiți aici.

 

Informații utile:

Numărul de locuri la seminariile de pregătire continuă cu predare la sală este limitat, înscrierea realizându-se în funcție de data achitării taxei de seminar și de completarea unui formular online de înregistrare. 

 

Oferta de pregătire continuă pentru anul 2017

Oferta de pregătire continuă din acest an cuprinde următoarele tipuri de seminarii, acoperind o gamă variată de programe de pregătire, de la cele clasice, cu predare la sală, la cele moderne, de tip testare on-line:

Online:

 • D 06-2017 - Standarde de evaluare (seminar cu testare on-line)  - 12h;
 • D 24-2017 - Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 25-2017 - Abordarea prin comparația vânzărilor. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 2017 - Seminar gratuit, inclus în cotizația de membru titular, echivalat cu 8 ore de pregătire continuă.

La sală:

 • D 04 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 08 - Evaluarea activelor necorporale - 8h;
 • D 10 - Evaluarea stocurilor - 8h;
 • D 21 - Evaluarea costului de oportunitate al capitalului - 8 h;
 • D 23 - Evaluarea pentru raportare financiară - 8h;
 • D 28 - Identificarea cadastrală a proprietăților imobiliare - 4h;
 • D 29 - Introducere în analiza celei mai bune utilizări. Ediție revizuita 2015 - 8h;
 • D 32 - Introducere în analiza de piață. Ediție revizuită 2015 - 8h;
 • D 33 - Verificarea evaluării - 8h;
 • D 34 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 35 - Costul de înlocuire. Costul de reconstruire (reproducere). Metoda comparației unitare - 8h;
 • D 37 - Evaluarea proprietății imobiliare istorice - 8h;
 • D 39 - Business / Competitive Intelligence pentru evaluatori - 8h;
 • D 40 - Bazele evaluării proprietăţilor imobiliare - 12h;
 • D 43 - Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz (seminar lansat in anul 2015, extins de la 8 ore la 12 ore) - 12h;
 • C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal - 8h;
 • C045 - Bazele managementului riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare - 4h.
 

** Pentru o mai bună înțelegere a aspectelor prezentate în seminarul D 35, participanții sunt rugați să aibă asupra lor un calculator de buzunar și catalogul ”Costuri de construcție-costuri de înlocuire”, editat de IROVAL.

 

 Instrucțiuni pentru testarea on-line 

Testarea pentru finalizarea seminariilor on-line – D 06-2017, D 24-2017, D 25-2017 și D 2017 - constă într-un test on-line care poate fi susţinut din orice locație cu acces la Internet, pe baza numărului de legitimaţie şi a parolei de membru.  

Testele au o durată de 60 de minute (D 06-2016), respectiv de 40 de minute (D 24-2017, D 25-2017 şi D 2017) şi conțin un set de întrebări generate aleatoriu, punctajul obținut urmând a fi afişat la final.

Punctajul minim necesar pentru promovarea testelor este de 70% din total, fiind posibile maxim 3 încercări, la intervale de cel puțin 24 de ore între ele. Toate cele 3 încercări trebuie susținute în același an calendaristic, până la data de 31 decembrie.

Menţionăm că anterior accesării testelor on-line, este necesară completarea unui formular cu datele de identificare a plății taxei de seminar (numărul documentului, data, suma achitată), cu excepția seminarului D 2016 care este gratuit.

Platforma de testare este disponibilă la adresa http://pregatire2016.anevar.ro de unde poate fi accesat seminarul dorit, respectiv formularul cu informații privind plata taxei de seminar.

 

 
 
nbsp;