You are here

Programul cursurilor

 

 

Programul cursurilor de formare profesională inițială

 

 

 

COD CURS
SPECIALIZARE
LOCAŢIE
DATĂ ÎNCEPERE - PROGRAM*
F021**
EBM***
Timişoara
15.09.2014 - descarcă programul
F022
EBM
Bucureşti

29.09.2014 - descarcă programul

* în anumite situaţii, din motive obiective, programul cursurilor poate suferi modificări; acestea vor fi comunicate din timp celor înscrişi.
** cursul este organizat numai pentru membrii titulari. Înscrierile membrilor stagiari nu vor fi luate în considerare.
*** EBM - Evaluarea bunurilor mobile

Notă: Pentru cursul F022 | EBM | Bucureşti seria a fost completată şi nu se mai pot face înscrieri. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Locaţiile în care se desfăşoară cursurile:
  • F021 - Timişoara - Universitatea Politehnica Timişoara, Corp R, Bdul Republicii, nr. 9, et. 2, sala 219.
  • F022 - Bucureşti - prima zi: Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, şi intrarea poet Macedonski, Sector 1, Sala 2013; restul - Clădirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Amfiteatrul 3M2.
 

Modalitatea de înscriere la cursuri:

  • Pentru a asigura o distribuire obiectivă și echitabilă a membrilor stagiari și titulari pe serii de curs, înscrierile se vor face în funcţie de data achitării taxei de curs și pe baza completării unui formular online.
  • După achitarea contravalorii cursului, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere online, care vă oferă posibilitatea ataşării documentului de plată. Efectuarea plăţii fără completarea formularului, nu asigură înregistrarea la curs.
  • Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest formular, având în vedere faptul că informaţiile solicitate sunt necesare pentru identificarea corectă şi operativă a plăţilor.

Instrucţiuni privind plata taxei de curs:

  • Contravaloarea taxei de curs este de 2.000 lei pentru membrii stagiari (4 module de curs) şi 1.500 lei membrii titulari (3 module de curs);
  • Taxa se achită prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210): IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1 sau IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria;
  • La detalii plată, vă rugăm să precizaţi: "Tx. curs F0XX, Leg. YYYYY, Nume şi Prenume membru", unde "F0XX" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea, iar "Leg. YYYYY" reprezintă numărul de legitimaţie al membrului stagiar sau titular, după caz.

 


Începând cu semestrul II 2014, formarea profesională a membrilor ANEVAR se va putea realiza prin intermediul cursurilor postuniversitare organizate în parteneriat cu Academia de Studii Economice, care va emite absolvenţilor certificatele de atestare a competenţelor profesionale.

Cursurile postuniversitare „Evaluarea bunurilor imobile” din cadrul acestui program, vor avea loc la:

  • ASE Bucureşti - cod curs A001, începând cu 15 septembrie 2014;
  • Iași - cod curs A002, începând cu 29 septembrie 2014.

Mai multe detalii despre aceste cursuri găsiţi aici.

 

nbsp;