You are here

Programul cursurilor

 

 

Programul cursurilor de formare profesională iniţială

 

 

Programul ANEVAR de formare profesională - semestrul II 2015, cuprinde următoarele cursuri:

 

Se pot înscrie:

  • membrii stagiari ANEVAR;

  • membrii titulari ANEVAR care doresc să dobândească o nouă specializare.

Taxa de înscriere este 3000 lei şi se va achita prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):

  • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
  • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile plăţii se va preciza: "taxa curs F0XX, Leg. XXXXX, Nume şi Prenume evaluator autorizat". "F0XX" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea iar "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 


 

Înscrierea la curs se face în două etape:

I. Înscrierea online

Înscrierea online la curs se face prin intermediul formularului de înregistrare.

Formularul online oferă posibilitatea ataşării documentului de plată a taxei de curs şi recepţionarea lui este confirmată prin mesaj electronic, transmis la adresa de e-mail furnizată la completare.

Menţionăm că înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile, în funcţie de data achitării taxei de curs şi pe baza completării formularului online.

Efectuarea plăţii fără completarea formularului şi a anexelor corespunzătoare, nu asigură înregistrarea la curs.

II. Completarea, semnarea şi depunerea contractului de pregătire profesională

Contractul de pregătire profesională pentru membrii stagiari sau membrii titulari, după caz, se depune personal sau prin poștă, până la data primei zile de curs, la sediul Filialei ANEVAR București din str. Dr. Iacob Felix, nr 49, et. 2, sector 1.

 

 

nbsp;