You are here

Programul cursurilor

 

 

Programul cursurilor de formare profesională inițială

 

 

Începând cu semestrul II 2014, formarea profesională a membrilor ANEVAR se realizează prin intermediul cursurilor postuniversitare organizate în parteneriat cu Academia de Studii Economice, care va emite absolvenţilor certificatele de atestare a competenţelor profesionale.

Cursurile postuniversitare „Evaluarea bunurilor imobile” din cadrul acestui program:
 • Bucureşti - cod curs A003, începând cu 2 martie 2015;
 • Bucureşti - cod curs A004, începând cu 9 martie 2015;
 • Iași - cod curs A005, începând cu 2 martie 2015;
 • Cluj-Napoca - cod curs A006, începând cu 9 martie 2015;
 • Constanţa - cod curs A007, începând cu 23 martie 2015;
 • Braşov - cod curs A008, începând cu 30 martie 2015;
 • Craiova - cod curs A009, începând cu 30 martie 2015;
 • Timişoara - cod curs A011, începând cu 6 aprilie 2015.
 
Cursurile postuniversitare "Evaluări de întreprinderi, de fond de comerţ şi alte active necorporale":
 • Bucureşti - cod curs A010, începând cu 18 mai 2015.
 
Detalii:
 
Structura cursurilor:
 
Locaţiile în care se desfăşoară cursurile:
 • Bucureşti - cursurile A003 şi A004 - Ora de începere a cursurilor: 15:00. Prima zi de curs: Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţilor 15-17, intrarea poet Macedonski, sector 1, sala 2013; Restul zilelor de curs: Academia de Studii Economice, Clădirea Ion N. Angelescu, str. Căderea Bastiliei, nr. 2-10, et. 3, sala 0334;
 • Iaşi - curs A005 - Ora de începere a cursurilor: 14:00. Prima zi de curs: Hotel Unirea, str. Piaţa Unirii, nr. 5, sala Mezanin; Restul zilelor de curs: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Corp R, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 14, etaj 2, sala 215.

 • Cluj-Napoca - curs A006 - Ora de începere a cursurilor: 14:00. Modulele 1 şi 4: Grand Hotel Italia, str. Vasile Conta, nr. 2 (cartier Bună Ziua), mezanin, Sala Caravaggio; Modulele 2 şi 3: Sediul Filialei Nord-Vest, Bulevardul Eroilor, nr. 9, et. 1, sala de conferinţe.

 • Constanța - curs A007 - Ora de începere a cursurilor: 14:00. Prima zi de curs: Hotel Ibis, str. Mircea cel Bătrân, nr. 39B-41, sala Traian; Restul zilelor de curs: Facultatea de Științe Economice, str. Ion Vodă (piața Chiliei), nr.58, et.1, sala 105.

 • Brașov - curs A008 - Ora de începere a cursurilor: 14:00. Complexul de pregătire BCR, Bdul 15 Noiembrie, nr. 90, et. 2.

 • Craiova - curs A009 - Ora de începere a cursurilor: 14:00. Facultatea de Mecanică, str. Calea București, nr. 107, sala BA227.

Se pot înscrie:

 • membrii stagiari ANEVAR;
 • membrii titulari ANEVAR care doresc să dobândească o nouă specializare.

Taxa de înscriere este 3000 lei şi se va achita prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):

 • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
 • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile plăţii se va preciza: "taxa curs A00X, Leg. XXXXX, Nume şi Prenume". "A00X" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea iar "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.


Înscrierea la curs se face în două etape:

I. Înscrierea on line

Înscrierea on line la curs se face prin intermediul formularului de înregistrare.

Formularul on line oferă posibilitatea ataşării documentului de plată a taxei de curs şi recepţionarea lui este confirmată prin mesaj electronic, transmis la adresa de e-mail furnizată la completare.

Menţionăm că înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile, în funcţie de data achitării taxei de curs şi pe baza completării formularului online.

Efectuarea plăţii fără completarea formularului şi a anexelor corespunzătoare, nu asigură înregistrarea la curs.

II. Completarea şi depunerea dosarului de înscriere*

Persoanele înscrise on line la curs vor pregăti un dosar de înscriere, având următorul conţinut:

 • contractul de pregătire profesională pentru membrii stagiari sau membrii titulari, după caz (semnat, în original);
 • fişă de înscriere (original);
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă / adeverinţei echivalente pentru absolvenţii anului curent;
 • copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
 • dovada achitării obligaţiilor financiare (copie ordin de plată).

*Cu excepţia membrilor stagiari care au depus aceste documente la înscrierea la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar din noiembrie 2014. În cazul lor, dosarul de înscriere va conţine numai contractul de pregătire profesională.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Filialelor ANEVAR care organizează cursul, personal sau prin poşta, datele de contact ale acestora fiind disponibile aici.


Nedepunerea dosarului de înscriere în termen, aduce după sine anularea înscrierii on line la curs.

 

nbsp;