You are here

Programul cursurilor

 

 

Programul cursurilor de formare profesională inițială

 

 

 

COD CURS
SPECIALIZARE
LOCAŢIE
DATĂ ÎNCEPERE - PROGRAM*
 
F021**
EBM***
Timişoara
15.09.2014 - descarcă programul
F022
EBM
Bucureşti

29.09.2014 - descarcă programul

 
* în anumite situaţii, din motive obiective, programul cursurilor poate suferi modificări; acestea vor fi comunicate din timp celor înscrişi.
** cursul este organizat numai pentru membrii titulari. Înscrierile membrilor stagiari nu vor fi luate în considerare.
*** EBM - Evaluarea bunurilor mobile
 
Locaţiile în care se desfăşoară cursurile:
  • Timişoara - Universitatea Politehnica Timişoara, Corp R, Bdul Republicii, nr. 9, et. 2, sala 219.
 

Modalitatea de înscriere la cursuri:

  • Pentru a asigura o distribuire obiectivă și echitabilă a membrilor stagiari și titulari pe serii de curs, înscrierile se vor face în funcţie de data achitării taxei de curs și pe baza completării unui formular online.
  • După achitarea contravalorii cursului, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere online, care vă oferă posibilitatea ataşării documentului de plată. Efectuarea plăţii fără completarea formularului, nu asigură înregistrarea la curs.
  • Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest formular, având în vedere faptul că informaţiile solicitate sunt necesare pentru identificarea corectă şi operativă a plăţilor.

Instrucţiuni privind plata taxei de curs:

  • Contravaloarea taxei de curs este de 2.000 lei pentru membrii stagiari (4 module de curs) şi 1.500 lei membrii titulari (3 module de curs);
  • Taxa se achită prin virament bancar în contul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1, cod IBAN RO78RNCB0072125542770001, CUI 29508210;
  • La detalii plată, vă rugăm să precizaţi: "Tx. curs F0XX, Leg. YYYYY, Nume şi Prenume membru", unde "F0XX" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea, iar "Leg. YYYYY" reprezintă numărul de legitimaţie al membrului stagiar sau titular, după caz.

 


Începând cu semestrul II 2014, formarea profesională a membrilor ANEVAR se va putea realiza prin intermediul cursurilor postuniversitare organizate în parteneriat cu Academia de Studii Economice, care va emite absolvenţilor certificatele de atestare a competenţelor profesionale.

Cursurile postuniversitare „Evaluarea bunurilor imobile” din cadrul acestui program, vor avea loc la ASE Bucureşti, începând cu 15 septembrie 2014, respectiv la Iași, începând cu 29 septembrie 2014. Mai multe detalii despre aceste cursuri găsiţi aici.Au fost stabilite următoarele date pentru predarea lucrărilor, consultaţii şi examenul de finalizare Curs F018 | EI | Bucureşti:

  • predare lucrări: 1 septembrie 2014, consultaţii: 6 septembrie 2014, examen: 20 septembrie 2014;

Locaţia în care se desfăşoară consultaţiile şi examenul: sediul Filialei Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 49, et. 2, sector 1.

Ora de începere a consultaţiilor şi a examenului este 09:00.


Important! Persoanele care au participat la cursurile de formare ca evaluator, organizate de Asociaţie în anul 2013 şi nu le-au finalizat cu examen, având probe restante de susţinut (teste I, II, III sau IV sau susţinere lucrări de evaluare), o pot face în această sesiune de examene. Cei interesaţi vor anunţa filiala ANEVAR care organizează examenul la care doresc să participe, cu cel puţin o săptămână înaintea datei stabilite pentru predarea lucrărilor de evaluare.

 

 

nbsp;