You are here

Pregătire continuă - Prezentare generală

Oferta de pregătire continuă  cuprinde următoarele tipuri de seminare:

Lista seminarelor valabile în 2017 | ore echivalate

Online:

 • D 06-2016 - Standarde de evaluare (seminar cu testare on-line)  - 12h;
 • D 24-2016 - Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 25-2016 - Abordarea prin comparația vânzărilor. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 2016 - Seminar gratuit, inclus în cotizația de membru titular, echivalat cu 8 ore de pregătire continuă.
 

La sală:

 • D 04 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 08 – Evaluarea activelor necorporale - 8h;
 • D 10 – Evaluarea stocurilor - 8h;
 • D 21 - Evaluarea costului de oportunitate al capitalului - 8 h;
 • D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară - 8h;
 • D 28 – Identificarea cadastrală a proprietăților imobiliare - 4h;
 • D 29 - Introducere în analiza celei mai bune utilizări - 8h;
 • D 32 - Introducere în analiza de piață - 8h;
 • D 33 - Verificarea evaluării - 8h;
 • D 34 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 35 - Costul de înlocuire. Costul de reconstruire (reproducere). Metoda comparației unitare - 8h;
 • D 37 - Evaluarea proprietății imobiliare istorice - 8h;
 • D 39 - Business / Competitive Intelligence pentru evaluatori - 8h;
 • D 40 - Bazele evaluării proprietăţilor imobiliare 2014 - 12h;
 • D 42 - Analiza deprecierii clădirilor și a construcțiilor speciale - 4h;
 • D 43 - Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz (seminar lansat in anul 2015, extins de la 8 ore la 12 ore) - 12h;
 • C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal - 8h;
 • C045 - Bazele managementului riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare - 4h.

 

 

 
 
nbsp;