You are here

Legislație

 

Acte normative importante pentru profesia de evaluator autorizat  

 

 


Notă: versiune actualizată la data de 24 iulie 2013. Actul include modificările din următoarele acte:
Legea nr. 99/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15/04/2013.
Legea nr. 149/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09/05/2013.
Legea nr. 221/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 17/07/2013

 

Hotărârile adoptate de Conferința Națională

 

În anul 2016

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2015 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare
 • Hotărârea nr. 4 - pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 

În anul 2015

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea "Standardelor de evaluare ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Detreminarea valorii impozabile a clădirilor
 • Hotărârea nr. 4 - pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 5/2014
 • Hotărârea nr. 5 bis - pentru înființarea funcției onorifice de „Președinte de onoare al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România”
 • Hotărârea nr. 6 - privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 

În anul 2014

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013 şi a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea "Standardelor de evaluare ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 2/2015 a Conferinței Naționale
 • Hotărârea nr. 4 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 5 - pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În anul 2013

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului și programului de activitate ale Consiliului director
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 3/2014 a Conferinței Naționale
 • Hotărârea nr. 4 - pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină
 • Hotărârea nr. 5 - pentru aprobarea unor membri de onoare
 • Hotărârea nr. 6 - privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 7 - pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În anul 2012

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină
 • Hotărârea nr. 3* - pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii în România

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 3/2013 a Conferinței Naționale
 • Hotărârea nr. 4 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 5 - pentru aprobarea înființării de filiale
 • Hotărârea nr. 6 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 7 - pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 8 - pentru aprobarea auditorului statutar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 9 - pentru aprobarea programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2012
 • Hotărârea nr. 10 - pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România pentru anul 2012
   

 

 

Regulamentele și procedurile

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 

 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a adoptat o serie de regulamente şi proceduri care pot fi consultate în cele ce urmează:

 


Regulamente

  


Reguli și Proceduri

 

nbsp;