You are here

Însemnele membrilor

Notă:   Parafele şi legitimaţiile conţin numai specializările deţinute de membrul titular, pentru care acesta a dobândit calificarea profesională necesară, din cele 5 posibile (EI, EPI, EBM, EIF, VE). Imaginile prezentate sunt cu titlu de exemplu. Însemnele se eliberează anual.


Categorii de membri Însemne
Titulari Model legitimație membri titulari
Model legitimație membri titulari - Față
Model legitimație membri titulari - Verso
Model parafă membri titulari
Model parafă membri titulari
Model parafă membri ce deţin specializarea
VE - Verificări de rapoarte de evaluare
Model parafa membri ce detin specializarea VE - Verificări de rapoarte de evaluare
Acreditați Model legitimație membri acreditați
Model legitimație membri acreditați - Față
Model legitimație membri acreditați - Verso
Model parafă membri acreditați
Model parafă membri acreditați
Stagiari Model legitimație membri stagiari
Model legitimație membri stagiari - Față
Model legitimație membri stagiari - Verso
Inactivi Nu au însemne
Suspendați Nu au însemne
Corporativi Model autorizație membri corporativi
Model autorizație membri corporativi
nbsp;