You are here

Hotărârile adoptate de Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în cursul anului 2018

1. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru împuternicirea unor persoane din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România care să îndeplinească procedurile legale ce vizează asociația în relațiile cu băncile; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

2. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru împuternicirea domnului Daniel Manațe, preşedinte al ANEVAR în perioada 2016-2017, să semneze în numele Asociaţiei, situaţiile financiare aferente anului 2017; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

3. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

4. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare, la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

5. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

6. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de conciliere în cadrul activităților de evaluare; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

7. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de adoptare a hotărârilor Consiliului director prin vot electronic; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

8. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2017 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

9. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

10. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

11. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

12. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

13. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

14. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2015; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

15. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

16. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017; Data intrării în vigoare: 30.01.2018

17. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru delegarea domnului Daniel Manațe, preşedinte al ANEVAR în perioada 2016-2017, să finalizeze procesul privind dezvoltarea sistemului software al ANEVAR; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

18. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre privind confidențialitatea informațiilor din cadrul ședințelor Consiliului director; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

19. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru anularea pct. 42 din Anexa la Hotărârea Consiliului director nr, 15/2018 pentru aprobarea Listei membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2018; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

20. Data adoptării: 15.02.2018 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de aprobare a planificării seminariilor de pregătire continuă în domeniul evaluării, arobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 67/2015; Data intrării în vigoare: 15.02.2018

21. Data adoptării: 15.02.2018 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 62/2017; Data intrării în vigoare: 15.02.2018

 

 

nbsp;