You are here

EVALUAREA PENTRU IMPOZITARE

Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizați având specializarea evaluarea proprietății imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulți evaluatori având specializarea EPI.

Evaluatorii autorizați cu specializarea EPI sunt înscriși în Tabloul Asociației care poate fi consultat aici.

Lista cu evaluatorii  autorizați care și-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de evaluări de proprietăți aflate în orice județ al țării poate fi consultată aici.

Vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact și acordul pentru a fi incluși pe această listă, pe adresa de e-mail contact@anevar.ro, în cazul în care îndepliniți toate condițiile pentru realizarea rapoartelor de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor. De asemenea, vă rugăm să ne notificați la aceeași adresă de e-mail în situația în care nu mai sunteți disponibili pentru a realiza acest tip de evaluare.


 

Precizări privind activitatea de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor

În conformitate cu art. 4 din Hotărârea Consiliului director nr. 8/2015 pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise în scopul aplicării Standardelor de evaluare, Consiliul director al ANEVAR adoptă Precizările privind activitatea de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor.

 


 

ANEVAR a demarat, începând cu luna ianuarie 2016, o serie de acțiuni mediatice și de cooperare cu autoritățile publice locale, în scopul aplicării în mod unitar a prevederilor noului Cod fiscal

Dați click pe titlul acestei secțiuni pentru a citi textul integral (2 pagini), cu descrierea tuturor demersurilor ANEVAR.

 


 

Schema încadrării clădirilor cu utilizare mixtă

 

 

Schema încadrării clădirilor cu utilizare mixtă poate fi vizualizată la dimensiuni mari și aici.

 


 

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferința Națională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2016, Standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România: Standardele de evaluare a bunurilor 2016.

Forma finală a GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și a anexelor 1-3 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Anexa 4, actualizată în data de 29.12.2016, este disponibilă aici în format PDF și poate fi descărcată din pagina personală a fiecărui membru ANEVAR, în format Excel.

 


 


Baza de date BIF

Baza de date BIF poate fi accesată la adresa http://bif.anevar.ro. Dacă întâmpinați probleme la introducerea informațiilor, vă rugăm să le anunțați la adresa de e-mail erori.bif@anevar.ro. Vom remedia erorile în cel mai scurt timp, dar poate dura până la 24 de ore. Așteptăm eventualele propuneri de îmbunătățire sau neclarități pe adresa de  e-mail: administrator.bif@anevar.ro.

Membrii titulari ANEVAR pot introduce datele rapoartelor de evaluare în BIF folosind numărul legitimației și parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro.

Membrii corporativi ANEVAR vor putea accesa aplicația web folosind numărul autorizației și parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro a administratorului firmei. De asemenea, în secțiunea specifică din aplicația web, membrii corporativi vor avea posibilitatea să își gestioneze lista colaboratorilor/ angajaților pe care îi vor autoriza să introducă informațiile din rapoartele de evaluare în BIF, în numele respectivei firme.

Varianta actualizată a manualului de utilizare a Bazei de Informații FiscaleBIF este disponibilă aici.

Manual de utilizare BIF

 

nbsp;