You are here

Drepturile și obligaţiile membrilor

 

Drepturile membrilor Asociației:

Evaluatorii autorizați au dreptul:

 • să perceapă onorarii pentru activitatea desfășurată, onorarii care nu se stabilesc procentual din valoarea estimată prin raportul de evaluare;
 • să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Asociației;
 • să consulte bazele de date, lucrările, publicațiile și materialele documentare puse la dispoziție de Asociație pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;
 • să fie aleși în organele de conducere și în comisiile Asociației;
 • să fie inscriși în Tabloul Asociației.

 

Principalele obligații ale membrilor:  

Membrii Asociației au, în pricipal, următoarele obligații:

 • să achite cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine excluderea de drept din Asociație;
 • să elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociație;
 • să respecte codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, precum și regulamentele adoptate de organele de conducere ale Asociației;
 • să efectueze anual un program de pregătire continuă de minimum 20 de ore;
 • să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
 • toți membrii titulari activi precum și membrii corporativi, înscriși în Tabloul Asociației, au obligația de a furniza informații referitoare la activitatea de evaluare desfășurată în cursul anului precedent, prin transmiterea unui raport anual de activitate corespunzător anului calendaristic precedent, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an.
nbsp;