You are here

Cum devin membru titular?

 

 

Modalitatea de dobândire a calității de membru titular

 

Pot deveni membri titulari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România doar persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii.

Calitatea de membru titular poate fi pierdută în cazul în care persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

  • nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;
  • nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
  • nu achită cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
  • este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.

Membrii titulari care la sfârșitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregătire sunt suspendați până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest termen nu se face dovada îndeplinirii acestei condiții, calitatea de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România încetează de drept. Constatarea încetării calității de membru al Asociației se face prin hotârare a Consiliului director. 

Cum se poate dovedi calitatea de membru titular?

Calitatea de membru titular se dovedește cu legitimația de membru și parafa, însemne care sunt emise anual.

 
Informații suplimentare

Informații detaliate privind diferitele categorii de membrii și condițiile specifice fiecăreia dintre acestea sunt prevăzute de Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii

 

 

  
nbsp;