You are here

Consiliul Director

Consiliul Director 

Componența Consiliului Director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ales la Conferința Națională din data de 11 decembrie 2015:

FUNCŢIA  NUME 
Preşedinte

Daniel MANAȚE

Prim-vicepreședinte

Dana ABABEI

Fost președinte

Adrian VASCU

Trezorier

Adrian Ioan POPA-BOCHIȘ

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională

Laurențiu Adrian STAN

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde

Elena APOSTOLESCU

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor

Delia Voichița BRATU

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare

Ileana GUȚU
Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale

Laurențiu Aurelian LAZĂR

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice

Cristina GRIGORESCU

Secretar general

Marian Ilie SIMINICĂ

 

   
Hotărâri ale Consiliului director al Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 
nbsp;