You are here

BIG - ANEVAR

Precizări privind Baza Imobiliară de Garanții

Prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 3/2015 a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România au fost adoptate Standardele de evaluare care intră în vigoare la data de 1 iulie 2015, cu excepția celor care intră în vigoare la datele precizate în cuprinsul acestora.

În cuprinsul Standardelor de evaluare cu privire la garantarea împrumuturilor se precizează expres faptul că „Rapoartele de evaluare finale, transmise pe orice cale instituţiilor de credit de către evaluatorii agreaţi de acestea, trebuie să conţină dovada scrisă că au transmis informaţiile în baza de date Baza Imobiliară de Garanţii (BIG) a ANEVAR, conform procedurii stabilite prin normele interne ale instituţiei de credit.”

Tot începând cu data de 1 iulie 2015 se constituie baza de date - Baza Imobiliară de Garanţii - BIG - cu informații centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR pentru garantarea împrumuturilor.

Potrivit Hotărârii Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 33/2015, evaluatorii autorizați au obligația de a introduce informații din rapoartele de evaluare realizate pentru bănci, pentru garantarea împrumuturilor. La finalizarea completării formularului se emite o recipisă, care conține un cod unic de identificare a raportului introdus în baza de date și care constituie dovada înscrierii informațiilor în baza de date BIG.

Din coroborarea textelor de mai sus, este esențial de reținut faptul că rapoartele de evaluare sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIG.

Detalii despre utilizarea BIG puteți regăsi în următoarele link-uri:
 
 
Etapele înregistrării în BIG (http://big.anevar.ro/) sunt următoarele:
 1. Băncile întocmesc și pun la dispoziția ANEVAR (la adresa de mail: administrator.big@anevar.ro) lista cu evaluatorii – persoane fizice și juridice – cu care au încheiat contracte de colaborare pentru activitatea de evaluare;
 2. Băncile desemnează un responsabil (administrator din partea băncii) pentru activitatea de evaluare care se raportează în BIG și comunică ANEVAR datele de identificare ale acestuia; responsabilul din partea băncii va putea vizualiza datele introduse în BIG de către evaluatorii angajați/colaboratori ai băncii respective și va menține relația cu ANEVAR în ceea ce privește orice relații referitoare la BIG;
 3. ANEVAR emite parole de acces în BIG pentru membrii corporativi/evaluatorii independenți care se regăsesc pe listele comunicate de bănci, conform pct. 1, în maximum 3 zile de la primirea listelor; în această etapă, nu se emit parole de acces pentru colaboratorii membrilor corporativi.
 4. Membrii corporativi care au primit parole de acces în BIG transmit către ANEVAR listele cu evaluatorii autorizați angajați/colaboratori care au acces în BIG în numele lor;
 5. ANEVAR emite parole de acces pentru evaluatorii care se regăsesc pe listele comunicate de membrii corporativi, conform pct. 4, în maximum 3 zile de la primirea listelor;
 6. Evaluatorii autorizați care figurează pe cel puțin una din listele băncilor transmise conform pct. 1 și care au contracte de colaborare cu bănci care încă nu au transmis liste cu evaluatori către ANEVAR, trebuie să pună la dispoziția ANEVAR și numele acestor bănci;
 7. ANEVAR va verifica împreună cu băncile care figurează pe listele transmise de către evaluatori conform pct. 6 dacă evaluatorii respectivi sunt pe lista evaluatorilor agreați de respectivele bănci, urmând să valideze înregistrarea sau să o anuleze.

 

Referitor la OUG 52/2016:

Detalii referitoare la: Baza Imobiliară de Garanții – BIG în contextul OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, pot fi găsite aici.

 

Informațiile preluate din raportul de evaluare vor fi introduse în BIG după cum urmează:

 1. În cazul evaluatorului autorizat membru titular – colaborator direct al băncii
Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
 • Număr legitimație membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
 
 1. În cazul evaluatorului autorizat membru titular angajat/colaborator al unui membru corporativ care este în relație contractuală cu banca
Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
 • Număr legitimație membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
 • Număr de autorizație membru corporativ
 • Parola membrului corporativ – transmisă de către ANEVAR membrului corporativ
 
 1. În cazul evaluatorului autorizat angajat al băncii:
Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
 • Număr legitimație membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
 • Codul BIC al băncii
 • Cod acces – transmisă de către ANEVAR băncii

Orice disfuncționalitate tehnică referitoare la introducerea în/accesul la/vizualizarea BIG se transmit la ANEVAR pe adresa erori.big@anevar.ro.

Vă informăm că, prin excepție, în cursul lunii iulie 2015, pot fi făcute înregistrări în BIG și retroactiv pentru a se asigura îndeplinirea obligației de înregistrare începând cu data de 1 iulie 2015.

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea accesului la aplicația BIG, vă rugăm să transmiteți către ANEVAR, în regim de urgență, la adresa administrator.big@anevar.ro, informațiile necesare pentru înrolarea în aplicația BIG.


Manualul de utilizare a bazei de date BIG - ANEVAR


Lista băncilor înscrise în BIG până la data de 29 iunie 2016


Pentru detalii sau întrebări folosiți contactul: big@anevar.ro; tel.: +40 21 315 65 64.

 

nbsp;