You are here

Acreditarea

 

Acreditarea - un nivel superior de competență profesională

 

 

Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

  1. să fi dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină examenul de acreditare;

         2. să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru cinci ani de la data susținerii examenului de acreditare și poate fi reînnoită prin promovarea unui nou examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare. 

Normele specifice de acreditare se stabilesc prin Regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul Director.

Calitatea de membru acreditat se dovedește prin legitimația de membru acreditat și parafa.

 


 

 

Înscrierea la examenul de acreditare/ reacreditare

 
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină următoarele documente:
b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie;
c) raportul de activitate care va cuprinde informații cu privire la 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări elaborate în coordonarea candidatului;
d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru întreprinderi/proprietăți imobiliare diferite, după caz, executate de candidat în ultimii 2 ani; Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare adoptate de Asociație, valabile la data evaluării și uzanțelor profesionale ale Asociației în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența necesare înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse pe suport de hârtie și pe suport electronic; la solicitarea Comisiei de acreditare, candidații vor prezenta modele de calcul în format excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Rapoartele pot fi depersonalizate.
f) copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul firmei partenere a Asociației;
g) copia documentului de plată a taxei de verificare a dosarului.
 
 

Taxa de înscriere (verificare dosar) este 250 lei şi se poate achita prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):
 
  • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
  • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile plăţii se va preciza: "Acrd 2016, Leg. XXXXX, Nume și Prenume evaluator autorizat". "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.  

În vederea documentării pentru examenul de acreditare/ reacreditare, aveți la dispoziție Broșura de acreditare 2016, cuprinzând bibliografia și problemele care au constituit subiecte la examenele din anii anteriori.


 

 
nbsp;