You are here

Materialele conferinței „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” - 27 ianuarie 2018, Cluj-Napoca

26 Jan 2018

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” a avut loc în data de 27 ianuarie 2018, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca.

Conferința s-a adresesat în primul rând evaluatorilor autorizați, dar și altor persoane (autorități locale, experți contabili, auditori financiari) care sunt implicate în activitatea de raportare financiară sau în aplicarea sistemului de impozitare a clădirilor.

Speakerii conferinței au fost:

 • Gheorghe MARINESCU, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale - Ministerul Finanțelor Publice
 • Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.
 • Sorin PETRE, Prim-vicepreședinte ANEVAR | Partner PricewaterhouseCoopers
 • Radu TIMBUȘ, Director EUROEVAL S.R.L. | Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
 • Cecilia DAN, Senior Valuer CMF Consulting S.A.
 • Paul BÂNDEA, Senior Manager VERIDIO S.R.L.
 • Mircea Cornel MUREȘAN, Partner MDA GLOBAL | Membru al Consiliului CAFR

 

Subiectele abordate în cadrul acestui eveniment au fost:

 • Noutăți si perspective privind evaluarea pentru impozitare
 • Auditorul financiar & Evaluatorul = relație justă
 • Verificarea evaluărilor în cadrul procesului de audit financiar
 • Să redescoperim evaluarea pentru raportare financiară
 • Evaluarea pentru raportare financiară versus evaluarea pentru garantarea împrumutului
 • Alocarea prețului de achiziție al unei proprietăți imobiliare
 • Evitarea erorilor la evaluarea pentru impozitare

Participarea la conferinţă echivalează cu 8 ore din programul de pregătire continuă, în urma promovării unui test.


Programul conferinței


Materialele conferinței

nbsp;