You are here

NOU! – Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii - sesiunea mai 2017

23 Feb 2017

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea mai 2017, se fac în perioada 10 aprilie – 4 mai 2017.

Pentru înscriere, candidaţii sunt invitaţi să se adreseze Filialelor ANEVAR cărora le sunt arondaţi. Datele de contact ale acestora pot fi găsite pe pagina Contact a site-ului.

Examenele vor avea loc în perioada 22 mai – 6 iunie 2017, datele exacte, locaţiile şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi postate pe site după încheierea perioadei de înscriere.


Detalii privind înscrierea

Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator, în următoarele condiții:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi şi
 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum 2 ani de la data începerii cursului de pregătire profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă D2017.

Pentru înscriere candidații vor transmite către filiala ANEVAR de care aparţin un dosar de înscriere cu următorul conţinut:

 1. cerere tip
 2. acordul cvadripartit prevăzut la art. 11 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*,
 3. o copie a fişei de finalizare stagiu*
 4. dovada achitării cotizaţiei de membru stagiar la zi**
 5. dovada achitării taxei de reexaminare examen finalizare stagiu – în cazul celor care nu se prezintă prima data la examen.

*cu excepţia persoanelor care se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii.

**în cazul membrilor stagiari

Totodată, membrii stagiari vor depune şi dosarul de înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru titular ANEVAR, cu următorul conţinut:

 • Cerere de înscriere (în original);
 • Act de identitate (copie);
 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (în original);
 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011 (copie).
 • Diplomă de licenţă (copie);*

*Cu excepția membrilor stagiari care au depus acest document la înscrierea ca membru stagiar ANEVAR.

nbsp;