You are here

Standardele de evaluare a bunurilor - ediția 2017

21 Apr 2017

Conferința Națională ANEVAR din data de 7 aprilie 2017 a adoptat, prin Hotărârea nr. 2/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 257/13.04.2017, Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2017. Aceste standarde intră în vigoare la data de 1 mai 2017.

Standardele de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare începând cu data de 31 mai 2012, odată cu intrarea în vigoare a OG nr. 24/2011 și a primei ediții a Standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR.

Formatul electronic (PDF) al Standardelor de evaluare a bunurilor 2017 este disponibil aici.

nbsp;