You are here

Precizare cu privire la modificarea Regulamentului CED

16 Feb 2016

 

Vă aducem în atenție modificarea Regulamentului CED referitoare la persoanele care sunt vizate în cazul declanșării unei proceduri disciplinare împotriva unui membru corporativ ANEVAR.

Astfel, potrivit Art. 20 din forma republicată a Regulamentului CED, în situația în care o sesizare este îndreptată împotriva unui evaluator autorizat, membru corporativ, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare corecte, cercetarea va putea viza și faptele membrului titular indicat de membrul corporativ și care a contribuit la realizarea raportului de evaluare ce face obiectul sesizării, inclusiv faptele evaluatorului autorizat care are calitatea de membru în Consiliul de administrație al societății, respectiv administrator unic al acesteia și care a asigurat îndeplinirea condiției prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. c) din Ordonanță care precizează, printre altele: Pentru dobândirea calității de membru corporativ, persoana juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: (…) cel puțin un membru al consiliului de administrație sau administratorul unic al societății reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să dețină calitatea de evaluator autorizat.

Această modificare a fost propusă în vederea reducerii numărului cazurilor în care sancționarea unui membru corporativ nu ducea la aplicarea măsurilor corective profesionale membrilor titulari care au elaborat, în fapt, rapoartele de evaluare supuse analizei CED, aceștia putând să își desfășoare în continuare activitatea de evaluare contribuind la înființarea altor firme de evaluare (membri corporativi).

nbsp;