You are here

Adunările Generale ale Filialelor - 2017

15 Feb 2017

În această primăvară, Adunările Generale ale Filialelor sunt programate în perioada 24 februarie - 23 martie 2017. În cadrul Adunărilor Generale vor fi aleși delegații care vor participa la Conferința Națională ANEVAR, organizată în data de 07 aprilie 2017 la Hotel Marshal Garden, București.

Ordinea de zi a Adunărilor Generale cuprinde:

  • Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Filialei pe anul 2016
  • Prezentarea situațiilor financiare pentru anul 2016
  • Prezentarea programului de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017
  • Alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința Naționala ANEVAR
  • Diverse.

nbsp;