You are here

Conferința Națională ANEVAR - 20 aprilie 2018, București

3 Apr 2018

Lucrările Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) au avut loc în data de 20 aprilie 2018, la București, Hotel Ramada Parc - Sala Terra.


Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:

  • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al ANEVAR pentru perioada 2016-2017 și a programului de activitate pentru perioada 2018-2019;
  • Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2017;
  • Prezentarea raportului de audit pentru situaţiile financiare ale anului  2017;
  • Raportul de activitate al Comisiei de etica si disciplina pentru anul 2017;
  • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
  • Diverse.

 

nbsp;