You are here

Programul Conferinței “Expertiza judiciară în România - prezent și viitor“ organizată de către UPLR

2 Oct 2017

Marți, 3 octombrie 2017, Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat la Palatul Patriarhiei din București, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Conferința cu tema “Expertiza judiciară în România - prezent și viitor “.

Scopul Conferinței a fost acela de a se efectua un schimb de experiență și bune practici privind activitatea de expertiză judiciară, precum și generarea de idei care să conducă la îmbunătățirea acestei activități în România.

Principalele aspecte abordate în cadrul Conferinței s-au referit la: rolul expertizelor în realizarea actului de justiție; caracterul multidisciplinar al expertizelor judiciare; disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară; relația cu birourile de expertiză judiciară; standardele profesionale; etica și răspunderea disciplinară; onorariile experților; calculul prejudiciilor; discuții privind oportunitatea și/sau necesitatea modificării și completării Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară.

La Conferință au participat reprezentanții asociațiilor de profesii liberale a căror activitate înglobează întocmirea de expertize judiciare, precum și cei ai autorităților și instituțiilor publice implicate în înfăptuirea și derularea actului de justiție în România.

Membrii ANEVAR dobândesc, în urma participării la această conferință, 4 ore de pregătire continuă. Pentru echivalare, vă rugăm să transmiteți copia Certificatului de participare la adresa de mail: carmen.stancu@anevar.ro.

Programul evenimentului

nbsp;